Wróżenie z kart klasycznych online

Wróżba z kart klasycznych

Uważa się, że karty jedynie pomagają odkryć ludzkie przeznaczenie. Najważniejsze są umiejętności, zdolności osoby przepowiadającej przyszłość. Jej rola jest ogromna, bowiem do niej należy odczytanie znaczeń danej karty, to ona doradza, odradza, daje rady i wskazówki. Najpopularniejszymi układami kart są podkowa i koło. Pamiętajmy, że tasowanie kart należy do osoby, której się przepowiada przyszłość lub do tej, która wróży w sytuacji, gdy zadaje pytania. Po zakończeniu tasowania ta sama osoba rozkłada karty na trzy gromady, po czym składa je i podaje wróżącemu, który wybiera tzw. sygnifikatora, to jest kartę, będącą reprezentantem pytającego oraz rozkłada karty wedle przyjętego schematu. W układzie podkowiastym kartę reprezentującą kładzie się pośrodku. Natomiast dziewięć kart wybranych przez pytającego układa się wokół, zaczynając od lewej strony w taki sposób, by powstała podkowa. Pamiętajmy, aby karty układać koszulkami do góry. Odkrywanie oraz interpretację kart rozpoczynamy także od lewej strony. Pierwsze trzy mają odniesienie do przeszłości, trzy kolejne do teraźniejszości, a trzy ostatnie do przeszłości. Natomiast w układzie kulistym wybieramy 12 kart. Układamy je dookoła karty reprezentującej, od lewej do prawej strony. Musimy wiedzieć, do której z dziedzin odnosi się zadane pytanie, by wybrać właściwą kartę z koła. Pamiętajmy, że karty, obok znaczenia podstawowego, mają również znaczenia dodatkowe, które mogą się okazać pomocne przy interpretacji.

Wróżenia z kart klasycznych może się nauczyć każdy, kto pragnie zgłębiać sekrety przyszłości. Oczywiście obok chęci i później posiadanej wiedzy, istotną rolę odgrywają nadprzyrodzone umiejętności przewidywania i odczytywania znaków.

zamów wróżbę jak zamówić moją wróżbę